ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ

Αναλαμβάνουμε την διαδικασία χορήγησης έγκρισης τύπου σε οχήματα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού σύμφωνα με την Οικ. 3763/111/15 ( ΦΕΚ 1163 Β΄ 2015) και την Υ.Α. 80255/4693/21-01-2020. Επίσης αναλαμβάνουμε την διαδικασία χορήγησης Έγκρισης τύπου & βεβαίωσης καταλληλότητας Μηχανημάτων Έργων σύμφωνα με την Οικ. 21867/2016 (ΦΕΚ 3276 ΄Β 2016) .

ADR

Διενεργούμε περιοδικό έλεγχο οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την Συμφωνία ADR, επίσης διενεργούμε περιοδικούς και έκτακτους ελέγχους σε ανυψωτικά μηχανήματα και δοχεία πίεσης με πιστοποιημένο πραγματογνώμονα σε αποκλειστική συνεργασία με την εταιρεία Δοκιμών – Επιθεωρήσεων WPI ΜΕΠΕ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε την δημιουργία πλήρους τεχνικού σχεδίου πάσης φύσεως οχημάτων και μηχανολογικών κατασκευών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ – ΔΙΑΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε μελέτες προσθήκης – αφαίρεσης άξονα, τοποθέτησης υδραυλικού μηχανισμού ανύψωσης, επιβράχυνσης μεταξονίου, αντικατάστασης αμαξώματος, πρόσδεσης εξοπλισμού, σχεδίου φόρτωσης Μηχανημάτων έργων επί οχημάτων.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Θερμικές απώλειες – Συστήματα διανομής – Κατανομή δαπανών – Ψυκτικά φορτία – Αεραγωγοί – Fan coils – Ύδρευση – Αποχέτευση

ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ανελκυστήρες προσώπων – Αναβατόρια φορτίων – Γερανογέφυρες

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ενεργητική πυροπροστασία κατοικιών & επαγγελματικών χώρων, χονδρική πώληση εξοπλισμού πυροπροστασίας.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Ηλεκτρολογικές μελέτες – Φωτισμός – Κίνηση

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Συνεργείων – Πρατηρίων καυσίμων – Βιοτεχνικών μονάδων – Επαγγελματικών εργαστηρίων – Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος – Μελέτες συλλογής & μεταφοράς αποβλήτων – Π.Π.Δ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού σε οδικό δίκτυο – χώρους στάθμευσης – ξενοδοχειακές μονάδες, με κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό . Επίσης παρέχουμε υπηρεσίες αποψίλωσης – καθαρισμού – κοπής χόρτων και κλαδιών με κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥΜΕΛΕΤΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ