Αναλαμβάνουμε τον καθαρισμό οικοπέδων και αγροτεμαχίων με καταστροφέα, και χορτοκοπτικό μηχάνημα.