Αναλαμβάνουμε την αποψίλωση – καθαρισμό οικοπέδων και αγροτεμαχίων με καταστροφέα, και χορτοκοπτικό μηχάνημα.

Καθαρισμός οικοπέδων
καθαρισμοί οικοπέδων